Съветник

  • 20 минути
  • 200 български лева
  • online

Описание на услугата

Пакетът "Съветник" включва общо 12 въпроса по Ваш избор, които можете да ми зададете в рамките на максимум 3 календарни месеца. Ако не сте успели да измислите и зададете всичките си 12 въпроса до края на периода, а сте задали по-малко, то губите останалите, които са били включени в пакета. Те могат да са от всякакво естество и да засягат теми относно миналото, настоящето или близката 1 година; а за въпроси, касаещи взаимоотношения - гледам до 3 месеца напред. (Но в услугата не коментирам теми, касаещи здраве, бременност, зачеване и избор на дата за събитие). Услугата е подходяща за Вас, ако ежеседмично Ви възникват въпроси, относно които искате да се посъветвате без да се записвате на цяла консултация. Организация: Формат: изпращате ми въпросите, които Ви интересуват, по Instagram, когато Ви хрумнат (може всеки по отделно, не е нужно всички наведнъж) и аз Ви връщам отговор до 2 седмици в писмен или аудио формат (по мое усмотрение) Стойност с включено ДДС: 200,00 лева (по банков път или в клон на EasyPay) или 106,60 евро (по PayPal, като е начислена такса) При непълно заплащане си запазвам правото да не изготвям услугата. Изпратете заявка сега, като натиснете червения бутон в долната средна част на екрана и попълните формуляра.


Данни за контакт

info@astralniya.com