top of page

Месечен баланс

многоразова услуга

  • 10 минути
  • 55 български лева
  • online

Описание на услугата

Авторската ми услуга ''Месечен баланс'' протича изцяло устно. Описаното в "Месечен баланс" важи за близкия месец (30-дневен период). Съдържание на услугата, която представлява 10-минутен аудио запис: + насока коя билка ще Ви донесе полза в близкия месец + коментар върху основното събитие в живота Ви в близкия месец + прогноза и съвет в романтичен план за близкия месец + прогноза и съвет в професионален/ академичен аспект (избирате само една от двете сфери) за близкия месец + прогноза и съвет за психоемоционалното Ви състояние за близкия месец + каква ще е цялостната атмосфера в близкия месец + съвет коя от житейските сфери (визия, ресурси, взаимоотношения, дом, развлечения, здраве, романтика, еротика, ерудиция, кариера, социални каузи и духовност) да приоритизирате в близкия месец, за да сте удовлетворени от периода + отговор на въпрос по Ваше усмотрение Стойност с включено ДДС: 55,00 лева (по банков път или в клон на EasyPay) или 29,00 евро (по PayPal, като е начислена такса) При непълно заплащане си запазвам правото да не изготвям услугата. Услугата може да се закупи също и в пакет с промоция: от 3 броя на цена от 153,00 лева (или 82,00 евро за PayPal) от 6 броя на цена от 300,00 лева (или 160,00 евро за PayPal) от 12 броя на цена от 588,00 лева (или 313,00 евро за PayPal) Получавате аудио файла "Месечен баланс" по Instagram до 1-2 месеца след предоставяне на всички необходими данни в заявката и отразяване на сумата в сметката ми. Ако сте избрали да закупите пакет от няколко броя, ежемесечно ще получавате аудио запис за съответния 30-дневен период. За изготвянето се изискват само двете Ви имена по лична карта, не са нужни данни на раждане. Изпратете заявка сега, като натиснете кафявия бутон в долната средна част на екрана и попълните формуляра. В коментар посочете дали желаете да Ви погледна прогноза за съвети за академично, или професионално развитие и съответно напишете какво учите или работите. Също така напишете в кой град живеете.


Данни за контакт

info@astralniya.com

bottom of page