top of page

Магнит за пари

едноразова услуга

  • 30 минути
  • 666 български лева
  • online

Описание на услугата

Авторската ми услуга "Магнит за пари" включва писмена и устна част. Описаното в "Магнит за пари" важи за цял живот. От астрологична гледна точка всеки може да си осигури дотатъчно големи приходи за спокойно ежедневие. Начинът за забогатяване обаче е строго индивидуален. "Магнит за пари" е за Вас, ако: - не можете да си позволите това, което искате - полагате много усилия и работите без подобаващо възнаграждение. - безпокоите се за бъдещето Ви и това на децата Ви - нямате финансова сигурност - желаете да увеличите печалбите си Съдържание на писмената част от услугата, която представлява pdf файл от 38 страници: + финансова стратегия: как да разпределяте доходите си процентно + необходимо отношение към парите + вашите работни функции: върху какво да акцентирате и какво да делегирате + кой влияе на финансовия Ви поток + какво да правите, за да печелите + кои качества Ви пречат да изкарвате пари + психически финансови блокажи + доходоносни сфери + 28 действия за увеличение на финансовия поток + благоприятни райони за образование и кариерно развитие (включени са 6 континента - без Антарктида) + афирмации Съдържание на устната част от услугата, която представлява 30-минутен видео разговор в Zoom: + насоки относно настоящите Ви финансови казуси Стойност с включено ДДС: 666,00 лева (по банков път или в клон на EasyPay) или 350,00 евро (по PayPal, като е начислена такса) При непълно заплащане си запазвам правото да не изготвям услугата. Получавате писмения файл от "Магнит за пари" по e-mail до 1-2 месеца след предоставяне на всички необходими данни в заявката и отразяване на сумата в сметката ми. Разговора също провеждаме съответно до 1-2 месеца. При отмяна на консултацията без основателна здравословна причина, когато остават по-малко от 48 часа преди уговорения час за провеждането й, заплатената от Вас сума за съответната услуга няма да Ви бъде възвърната. Получавате и аудио запис на разговора ни да го преслушвате след това. Изготвя се индивидуално за Вас на база точни данни (ден, месец, година, място и час) на раждане. Ако не сте сигурен/ сигурна в часа си на раждане - можете да го проверите в общината на района, в който сте родени, като поискате копие от оригиналния Ви акт на раждане. Изпратете заявка сега, като натиснете кафявия бутон в долната средна част на екрана и попълните формуляра. Напишете в полето за коментари потенциалните професии, към които проявявате интерес, настоящата Ви месечна печалба и мечтаната Ви месечна печалба.


Данни за контакт

info@astralniya.com

bottom of page