top of page

Житейски баланс

  • 1 hour 30 minutes
  • 600 български лева
  • online

Описание на услугата

Авторската ми услуга "Житейски баланс" е изцяло в устен формат. Това, което ще коментираме, важи за целия Ви живот. Можете да се възползвате многократно от консултацията, ако желаете да надграждате и задълбочавате. Какво съдържа "Житейски баланс": + житейски мисии + коментар относно това какви качества да проявявате и как да се държите, за да достигнете щастие във всяка сфера от живота Ви (визия, ресурси, взаимоотношения, дом, развлечения, здраве, романтика, еротика, ерудиция, кариера, социален принос и духовност) + списък с приоритети, върху които трябва да се фокусирате, за да изпитате максимално удоволствие от живота Ви Какво печелите чрез поддържанети на житейски баланс? + Ще изпитвате еднакво високо удовлетворение от всяка сфера. + Ще снижите нивото на тревога. + Ще чувствате по-голямо спокойствие в ежедневието Ви. + Ще спрете да се обвинявате, че пропускате нещо или изоставате някъде в живота Ви. + Ще приоритизирате правилно. 90-минутния ни видео разговор "Житейски баланс" провеждаме в Zoom до 2 месеца след предоставяне на всички необходими данни в заявката и отразяване на сумата в сметката ми. Стойност с включено ДДС: 600,00 лева (по банков път или в клон на EasyPay) или 318,00 евро (по PayPal, като е начислена такса) При непълно заплащане си запазвам правото да не изготвям услугата. При отмяна на консултацията без основателна здравословна причина, когато остават по-малко от 48 часа преди уговорения час за провеждането й, заплатената от Вас сума за съответната услуга няма да Ви бъде възвърната. Изготвя се на база точни данни (ден, месец, година, място и час) на раждане. Ако не сте сигурен/ сигурна в часа си на раждане - можете да го проверите в общината на района, в който сте роден(а), като поискате копие от оригиналния Ви акт на раждане. Изпратете заявка сега, като натиснете кафявия бутон в долната средна част на екрана и попълните формуляра. В коментара на заявката напишете как оценявате всяка от сферите на живота Ви (визия, ресурси, взаимоотношения, дом, развлечения, здраве, романтика, секс, ерудиция, кариера, социален принос и духовност) на скалата от 0 до 10, като 0 се равнява на изключително зле, а 10 - на идеално.


Данни за контакт

info@astralniya.com

bottom of page