top of page

Дневен баланс

многоразова услуга

  • 1 минути
  • 33 български лева
  • online

Описание на услугата

Авторската ми услуга "Дневен баланс" е изцяло в писмен формат. Описаното в "Дневен баланс" важи от ден за ден. В продължение на целия календарен месец ще получавате ежедневно актуална информация за съответната дата. След като преводът се отрази в сметката ми, по имейла ще получите линк, през който да се включите в Telegram канал. Ако нямате приложението Telegram на телефона, е нужно да си го свалите. Там качвам астрологични препоръки и афирмация за всеки един ден от календарния месец, които са общовалидни за всички хора. Споделям кога следва да обърнете внимание на различните сфери от живота си (визия, ресурси, взаимоотношения, дом, развлечения, здраве, романтика, еротика, ерудиция, кариера, социални каузи и духовност), за да поддържате хармония. Също така давам предупреждения за по-рисковите дни. Стойност с включено ДДС: 33,00 лева (по банков път или в клон на EasyPay) или 18,00 евро (по PayPal, като е начислена такса) При непълно заплащане си запазвам правото да не изготвям услугата. Тази цена включва абонамент за 1 месец. За тази услуга не са ми необходими данните Ви на раждане. Изпратете заявка сега, като натиснете кафявия бутон в долната средна част на екрана и попълните формуляра.


Данни за контакт

info@astralniya.com

bottom of page