Авторски обучения

  • ЗАПИСВАНИЯ ДО 20.ЮЛИ 2022г.

    250 български лева
  • СТАРТ 18.ЮЛИ 2022г.

    1300 български лева
  • СВОБОДНИ ЧАСОВЕ ОТ СЕПТЕМВРИ 2022Г.

    300 български лева
  • СТАРТ 2.ДЕКЕМВРИ 2022Г.